Διαχείρισις δικαιωμάτων χρωμένου

Jump to navigation Jump to search
Χειρίζεσθαι ὁμάδας χρωμένου  
View user groupsViewing user rights of user Rhubella Marie (διαλέγεσθαι | ἔρανοι)

Μέλος τοῦ: Ἔφοροι, Check users, rollback, Γέρoντες

Implicit member of: Αὐτομάτως ἐπιβεβαιωθέντες χρώμενοι

Κατάλογος δικαιωμάτων χρωμένων