Νέαι μεταβολαί

Jump to navigation Jump to search

Ἀνιχνεύσειν τὰς πλείω πρόσφατους ἀλλαγὰς οῦ βίκι ἐν τῇδε τῇ δέλτῳ.

Ἐπιλογαὶ προσφάτων μεταβολῶν Ἐμφάνισις τῶν τελευταίων 50 | 100 | 250 | 500 ἀλλαγῶν τῷ χρονικῷ διαστήματι τῶν τελευταίων 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ἡμερῶν
Κρύπτειν ἐπιγεγραμμένοι χρώμενοι | Κρύπτειν χρώμενοι ἀνώνυμοι | Κρύπτειν μεταγραφαί ἐμού | Δεικνύναι αὐτόματα | Κρύπτειν μικραὶ μεταβολαὶ | Δεικνύναι UnData
Δεικνύναι νέας ἀλλαγάς. Ἐκκίνησις ἐκ τοῦ 11 Ἀπριλίου 2021 19:43
   
List of abbreviations:
ΒΔ
UnData μεταγράφειν
Ν
Ἥδε ἡ μεταγραφὴ ἐποίησεν καινή δέλτον τινά (ἐπισκοπεῖν καί κατάλογον δέλτων καινών)
μ
Ἥδε μικρὰ μεταγραφή ἐστιν
αὐτ
Ἥδε ἡ μεταγραφὴ ἐτελέσθη ὑπὸ αὐτομάτου τινός
(±123)
Τὸ μέγεθος τῆς δέλτου μεταβλήθη παρὰ ταύτον τὸν ἀριθμό δυφιολέξεων

9 Ἀπριλίου 2021