Κυρία Δέλτος

Ἀπὸ Κακαπαιδεια
Ἅλμα πρὸς: περιήγησις, ἑρευνᾶν


Ὠ φιλε, καλως ἀφικνεισαι ἐν Κακαπαιδειᾳ !
Ἡ ἐνκυκλωωωωωωωπαιδεια ἀντιχρηματων γραφομενα ὑπερ τι Διος.
20:19 (UCT); Σάββατοv, 26/Σεπτέμβριος/2020
1 articles have already been piddled upon

Γραφε δελτον :


Beginner's Guide · The Big Five · Style · Questions · Help · Donations

Categories · Featured content · A–Z index

Featured article

Did you know...

  • ...Ἀχιλλεύς τρέχει ?
  • ...ὁ πατήρ ἀγαθός ἐστίν ?
  • ...ὁρῶ τὴν σὴν οἰκίαν ?
  • ...οὗτος ἀπήγγειλε τὰ ψεύδὴ, ὑμεῖς ἐπιστεύσατε ?
  • ...οὐκ εἰσὶ θεοί ?
  • ...ζηλῶ σέ, γέρον ?

In the news

On this day...

Today's featured picture

Κακα = Κακαπαιδεια.