Κυρία Δέλτος

Ἀπὸ Κακαπαιδεια
Jump to navigation Jump to search


Ὠ φιλε, καλως ἀφικνεισαι ἐν Κακαπαιδειᾳ !
Ἡ ἐνκυκλωωωωωωωπαιδεια ἀντιχρηματων γραφομενα ὑπερ τι Διος.
23:42 (UCT); Ἑρμεία, 31/Μάιος/2023
1 articles have already been piddled upon

Γραφε δελτον :


Beginner's Guide · The Big Five · Style · Questions · Help · Donations

Categories · Featured content · A–Z index

Featured article

Σωκράτης

"Μίμνησκε: Ὁ Σωκράτης τέθνηκε ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ὑπὲρ ἀλήθειας, ὡς τὸν κόσμον ἀπὸ τοῦ κακοῦ ἔσωσε! Ἀμήν!" - Θέος

Ὁ Σωκράτης φιλόσοφος καὶ γραφεὺς ἔνδοξος ἦν, γιγνόμενος ὥστε ὁ κάκιστος τῶν Ἀθεναίων. Φασὶ γὰρ ὅτι οὕτως κακὸς ἦν ὥστε αὐτὸν φαρμάκῳ ἔκτειναν.


Φιλοσοφία

Οὕτως μωρὸς πολὺ ὕβρζον· ἔλεγε ὅτι ὁ σοφότατος εἶναι, ἀλλὰ καὶ οὑδὲν γιγνώσκειν!

Did you know...

  • ...Ἀχιλλεύς τρέχει ?
  • ...ὁ πατήρ ἀγαθός ἐστίν ?
  • ...ὁρῶ τὴν σὴν οἰκίαν ?
  • ...οὗτος ἀπήγγειλε τὰ ψεύδὴ, ὑμεῖς ἐπιστεύσατε ?
  • ...οὐκ εἰσὶ θεοί ?
  • ...ζηλῶ σέ, γέρον ?

In the news

On this day...

Today's featured picture

Κακα = Κακαπαιδεια.