Συνδεῖσθαι

Jump to navigation Jump to search
 
Ἆρα λογισμὸν οὐκ ἔχεις;Μετέχειν Κακαπαιδεια
Ἀνακτηθεῖσα ὑπὸ "https://grc.uncyclopedia.info/wiki/Special:UserLogin"