Αἱ πρότεραι ἐκδόσεις τῆς δέλτου "Κυρία Δέλτος"

Jump to navigation Jump to search

Σύγκρισις διαφορῶν: Ἐπιλέξατε τὰς συγκριτέας ἐκδόσεις καὶ πατήσατε enter ἢ τὸ κομβίον "Συγκρίνειν...".
Ὑπόμνημα: (τρέχον) = διαφοραὶ ὡς πρὸς τὴν νεάτην ἐκδοχήν, (ὕστατον) = διαφοραὶ ὡς πρὸς τὴν προηγουμένην ἔκδοσιν, μ = ἀλλαγαὶ μικρῆς κλίμακος.

28 Μαΐου 2019

18 Ἀπριλίου 2014

13 Μαρτίου 2011

12 Μαρτίου 2011

16 Σεπτεμβρίου 2010

6 Σεπτεμβρίου 2010

13 Μαΐου 2010

16 Φεβρουαρίου 2010