Κατάλογος πάντων τῶν φορτίων

Ἅλμα πρὸς: περιήγησις, ἑρευνᾶν

Ἡδε εἰδικὴ δέλτος δεικνύει ἅπαντα τὰ ἐπιπεφορτισμένα ἀρχεῖα. Κατὰ προεπιλογὴν τὰ ὑστάτως ἐπιπεφορτισμένα ἀρχεῖα δεινύονται ἐν τῇ κορυφῇ τοῦ καταλόγου. Πίεσον ἐπικεφαλίδα τινὰ στήλης ἵνα ἡ διαλογὴ ἀλλάξηται.

Κατάλογος πάντων τῶν φορτίων
 
Χρονολογία Ὄνομα Εἰκόνιον Μέγεθος Χρώμενος Περιγραφή Ἐκδόσεις
20:14, 12 Δεκεμβρίου 2011 Wiki.png (ἀρχεῖον) 34 ΧΔ CartoonistHenning   2
01:38, 28 Δεκεμβρίου 2010 Wikipedia-logo-el.png (ἀρχεῖον) 19 ΧΔ Renan   1
00:43, 28 Δεκεμβρίου 2010 Socrates face.jpg (ἀρχεῖον) 21 ΧΔ Renan   1
00:25, 28 Δεκεμβρίου 2010 Kakapedia.jpg (ἀρχεῖον) 22 ΧΔ Renan   1
16:01, 16 Φεβρουαρίου 2010 Favicon.ico (ἀρχεῖον) 1 ΧΔ CartoonistHenning   1
Ἀνακτηθεῖσα ὑπὸ "https://grc.uncyclopedia.info/wiki/Special:ListFiles"