Τὰ γιγνόμενα (News)

Ἀπὸ Κακαπαιδεια
Αἱ πρότεραι μεταγραφαί τού 16:11, 4 Δεκεμβρίου 2020 ὑπὸ Leonel Sohns (διαλέγεσθαι | ἔρανοι) (Ἀναίρεσις μεταγραφῆς 456 ὑπὸ τὸν/τὴν [[Special:Contributions/! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ヲ|! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !...)
(διαφ.) ←Παλαιοτέρα ἀναθεώρησις | Τὰ νῦν (διαφ.) | Νεωτέρα ἀναθεώρησις→ (διαφ.)
Jump to navigation Jump to search

Kakapedia was created on February 16, 2010.